loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

URBANISM

Acte necesare eliberarii CERTIFICATELOR DE URBANISM

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construcții definitive, desfiinţări, împrejmuiri:

plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I. cu situatia existenta – 1 exemplar
plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu propunerea constructiilor (specificand constructiile vecine, regimul de inaltime, cotele, retragerile conform PUZ, P.O.T., C.U.T.), – 2 exemplare
plan de incadrare in zona (situatia existenta – scara 1:1000, 1:2000, 1:5000), 2 exemplare
copie act de proprietate, copie C.N.S dupa caz, 1 exemplar
documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal) dupa caz.
extras de carte funciara pentru informare, in termen de valabilitate, dupa caz.

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru schimbări de destinație, construire şi închidere balcoane, montări firme, amplasare construcţii provizorii şi panouri publicitare:

plan de situatie, (cadastral, de la A.C., intocmit de proiectant sau cadastrist, dupa caz), la scara 1:500, 1:1000, 2 ex.
plan de incadrare in zona (situatia existenta – scara1:1000, 1:2000, 1:5000), 2 ex.
copie act de proprietate si copie C.N.S. 1 ex.
prezentare simulare foto cu fatada care se modifica
suprafata panoului sau firmei solicitate
documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal)
extras de carte funciara pentru informare, in termen de valabilitate, dupa caz

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru înstrăinări, dezmembrări, alipiri si operatiuni notariale

plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu situatia existenta, 2 ex.
plan de situatie, elaborat pe suport topografic, cu propunerea de dezmembrare sau alipire, respectand latimile aleilor de acces conform R.G.U.
plan de incadrare in zona (situatia existenta – scara1:1000, 1:2000, 1:5000), 2 ex.
extras de carte funciara pentru informare, in termen de valabilitate
act de proprietate (copie)
certificat de nomenclatura stradala
documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

Acte necesare obtinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru reţele (BRANSAMENTE, RACORDURI ş.a.)

acordul de acces din partea deţinătorului de reţea pentru care se solocită certificatul – în termen de valabilitate;
certificat de nomenclatura stradala;
act de proprietate asupra construcţiei (copie);
memoriu tehnic
plan de incadrare in zona (situatia existenta – scara1:1000, 1:2000) -2 ex.
plan de situatie cu bransamentul / racordul propus – scara 1:500, 1:1000 -2ex
chitanţe achitare taxe copie

Acte necesare prelungirii valabilitatii CERTIFICATULUI DE URBANISM

certificat de Urbanism in original.
chitanţe achitare taxe copie
cererea tip pentru prelungiriea valabilitatiicertificatului de urbanism , se ridica de la Serviciul Relaţii cu Publicul

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

Obligatoriu prezentarea a două exemplare identice (excepţie cererea tip si anexa la cerere -1 exemplar)
borderou cu paginaţie
act de proprietate (copie legalizată)
fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică, cadastrala) copie
extras din Cartea Funciară –în termen de valabilitate
dovada O.A.R. – copie
certificat de nomenclatură stradală – copie, dupa caz
certificat de urbanism – copie
alte avize (cerute în C.U.)
studii de specialitate (cerute în C.U.)
documentatia tehnica pentru A.C./A.D. (inclusiv foto pentru schimbări de destinaţie si A.D.)
referat de verificare cu viză în original pentru A.C.
dovada de  achitare taxe

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE pentru continuare de lucrări

Obligatoriu prezentarea a două exemplare identice (excepţie cererea tip si anexa la cerere -1 exemplar)
borderou cu paginaţie
autorizaţie de construire – copie
act de propietate (copie legalizată)
fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică, cadastrala) copie
extras din Cartea Funciară –în termen de valabilitate
memoriu întocmit de proiectant cu stadiul fizic al lucrărilor (valoarea lucrărilor rămase de executat)
documentaţia tehnică vizată spre neschimbare, care a stat la baza obţinerii A.C. / A.D.
referat de verificare cu viză în original pentru A.C.
chitanţe achitare taxe copie

Acte necesare prelungirii valabilităţii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

autorizaţia de construire/desființate în original
dovada de  achitare taxe

Acte necesare regularizare autorizaţii de construire

Declaratie privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire.

Actele necesare recepţiei lucrărilor


Informații PMUD
Informații PUG/PUZ/PUD
Nomenclator stradal
Certificate de urbanism
Autorizații de construire
Autorizații de desființare

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516