loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
16 Dec 2021

ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM organizată la sediul Primăriei Municipiului Caracal și/sau prin mijloace electronice/ platformă online,
în data de 16.12.2021, orele 10:00 pentru a emite PROPUNERI DE AVIZARE

Categorie - Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Ordinea de zi a sedinței C.T.A.T.U.:

Analiză şi propunere de avizare a unei documentaţii complete, Plan Urbanistc Zonal si Regulament Local de Urbanism aferente acestuia, în vederea fundamentării avizului de oportunitate conform Legii nr. 350/2001, cu modificari şi completari ulterioare,precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT în vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, (fost nr 43) actual nr. 41A, Municipiul Caracal, Județul Olt ; Beneficiar BUZATU IULIAN-DANIEL, BUZATU IRINA-ELENA, Elaborator: SC DESIGN & MANAGEMENT SERVICES SRL, SPECIALIST RUR: urb.BRASTAVICEANU MARILENA VIRGINIA (D/Z0E)

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT în vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidențial generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr. 80B (fosta Tîrgul Nou nr. 80B, 80C, str. Sabinelor, nr. 42), Municipiul Caracal, Județul Olt; INIȚIATOR: DEPOZITUL DE LA COLT SRL ELABORATOR: SC DESIGN & MANAGEMENT SERVICES SRL, SPECIALIST RUR: urb. BRASTAVICEANU MARILENA VIRGINIA (D/Z0E)

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT in vederea realizării investiției Lotizare in sase loturi a terenului din strada General Magheru nr.72 in vederea construirii de locuinte individuale, str. General Magheru nr.72, mun. Caracal, jud. Olt; INIŢIATOR: DUMITRU ADRIANA ELABORATOR: S.C. ANGELA BUSCA ARCHITECTURE S.R.L.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516