loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
12 Apr 2022

Proiect de hotărâre nr. 109/12.04.2022 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism, inițiată de U.A.T Caracal, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru ”Investitii de interes public pe amplsamentul din strada Mihai Viteazul nr. 73A”

Categorie - PUZ/PUD elaborarea propunerii finale

Anunt

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 109/12.04.2022 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism, inițiată de U.A.T Caracal, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Investitii de interes public pe amplsamentul din strada Mihai Viteazul nr. 73A”

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

Proiectul de hotărâre se poate obține in copie, pe baza de cerere depusa la Ghișeu Registratura.Publicul este invitat sa transmită in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, mai sus menționat, in perioada 12.04.2022 – 29.04.2022.  

      

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516