loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

INFORMAȚII PUBLICE

31 Jan 2020

HCL NR. 06/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 06/31.01.2020 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 12 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2020.

31 Jan 2020

HCL NR. 05/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 05/31.01.2020 REFERITOR LA: încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 08/31.01.2018 privind darea în folosinţă gratuită a imobilului Punct Termic situat în Caracal, Intrarea Libertăţii, nr. 1, către societatea A.D.P.P….

31 Jan 2020

HCL NR. 04/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 04/31.01.2020 REFERITOR LA: stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2020.

31 Jan 2020

HCL NR. 03/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 03/31.01.2020 REFERITOR LA: aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.

31 Jan 2020

HCL NR. 02/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 02/31.01.2020 REFERITOR LA: repartizarea excedentului realizat în anii anteriori pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare și funcționare la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Caracal.

31 Jan 2020

HCL NR. 01/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

Hotarârea NR. 01/31.01.2020 – REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2019.


1 37 38

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516