loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

INFORMAȚII PUBLICE

28 Mar 2022

HCL nr. 59/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 42.211 lei pentru anul 2022.

28 Mar 2022

HCL nr. 58/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2021.

28 Mar 2022

HCL nr. 57/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: completarea Anexei nr. 5 la H.C.L. al municipiului Caracal nr. 159/27.12.2021 privind aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul…

28 Mar 2022

HCL nr. 56/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobil teren situat în Municipiul Caracal, str. Mihai Viteazul, nr. 73A, cu suprafața de 19228 mp, aparținând domeniului public al Municipiului…

28 Mar 2022

HCL nr. 55/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Caracal în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal.

28 Mar 2022

HCL nr. 54/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafața de 830,00 mp situat în Caracal, Bld. Antonius Caracalla, nr. 28A, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 58271 a U.A.T. Municipiul…

28 Mar 2022

HCL nr. 53/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea unui schimb de terenuri între U.A.T. Municipiul Caracal și domnul Nedelcu Daniel și doamna Nedelcu Vasilica-Ionela.

28 Mar 2022

HCL nr. 52/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: concesionarea, fără licitaţie publică către CABINET MEDICAL VETERINAR Dr. Ion Paul, pe o perioadă de 49 ani a imobilelor construcție C1 în suprafață de 158,00 mp, construcție C2…

28 Mar 2022

HCL nr. 51/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 9 și Str. Parângului, nr. 16, bl. 10C către titularii…

28 Mar 2022

HCL nr. 50/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: completarea Anexei la H.C.L. Caracal nr. 169/27.12.2021 referitoare la aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor publice din Municipiul Caracal.


1 2 3 38

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516