loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

PROIECTE EUROPENE

Proiect „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA Șl DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIȘTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” cod SMIS 119628

Proiect “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” – Cod SMIS 117853

Proiect “IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT PERFORMANT PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESELOR INTERNE ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CARACAL” – Cod SIPOCA 82/Cod SMIS 120572

Proiect “RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA MUZEULUI ROMANAȚIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” – Cod SMIS 117308

Proiect “RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”- cod SMIS 116185

Proiect Centrul Național De Informare Și Promovare Turistică În Municipiul Caracal cod SMIS 48856

Platforma pentru dezvoltare urbană durabilă și integrată cod SMIS 32572

Proiect “PRO-ADMIN – Administrație locală performanță”, Cod SIPOCA 688 / SMIS2014+129739

Proiect “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” – Cod SMIS 126913

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516