loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
14 Mar 2022

În vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidențial generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr 43, Municipiul Caracal, Județul Olt

Categorie - PUZ/PUD etapa pregătitoare

ARGUMENTARE: În baza Certificatului de Urbanism, nr. 173/01.09.2021 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat un Studiu de oportunitate in vederea obtinerii Avizului de Oportunitate necesar initierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential prin care se reglementează conditiile in care se poate construi pe terenul identificat cu nr. cadastral 58157.  Imobilul situat pe Str. Tirgul Nou, nr. 43, se află in subzona Li3-locuinte individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, in zone de restructurare.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516