loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

31 Jan 2022

HCL nr. 12/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. Municipiul Caracal și Asociația EcoAssist în vederea plantării unor puieți forestieri și ornamentali.

31 Jan 2022

HCL nr. 11/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 9 și Str. Parângului, nr. 16, bl. 10C către titularii…

31 Jan 2022

HCL nr. 10/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: acordul privind realizarea obiectivului de investiții “OT-CL-05-EXTINDEREA ȘI REABILITAREA FACILITĂȚILOR DE TRATARE APĂ UZATĂ ÎN AGLOMERAREA CARACAL” la imobilul – Stație de epurare, situat în Municipiul Caracal, str….

31 Jan 2022

HCL nr. 9/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al acestuia a unor imobile – construcții situate în Caracal, str. Aleea Stațiunii nr. 16, jud. Olt,…

31 Jan 2022

HCL nr. 8/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 4 din H.C.L. Caracal nr. 124/27.12.2007 privind reglementarea serviciului public de transport persoane și bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere.

10 Jan 2022

HCL nr. 7/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică și a structurilor subordonate la nivelul Municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2022…

10 Jan 2022

HCL nr. 6/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Caracal, documentație complementară Strategiei de Dezvoltare Durabilă și a Planului Urbanistic General ale Municipiului Caracal.

10 Jan 2022

HCL nr. 5/10.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului situat în str. Cuza Vodă, nr. 11, municipiul Caracal, județul Olt…

10 Jan 2022

HCL nr. 4/10.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 privind bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat…

10 Jan 2022

HCL nr. 3/10.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor anexei la H.C.L. nr. 35/29.04.2021 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum și stabilirea, constatarea și sancţionarea faptelor…


1 6 7 8 31

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516