loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

16 Feb 2022

HCLnr.20/16.02.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

HCLnr.20/16.02.2022 REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestări cultural-artistice în anul 2022.

16 Feb 2022

HCLnr.21/16.02.2022 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

HCLnr.21/16.02.2022 REFERITOR LA: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

31 Jan 2022

HCL nr. 19/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT ECO” de a delega prin concesiune ca bun de retur imobilul situat în Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 88, jud. Olt, proprietate…

31 Jan 2022

HCL nr. 18/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al municipiului Caracal.

31 Jan 2022

HCL nr. 17/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Sens giratoriu la intersecția străzilor General Magheru cu Aleea Teilor și strada Dragoș Vodă”.

31 Jan 2022

HCL nr. 16/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: repartizarea și utilizarea excedentului realizat în anii anteriori, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Caracal.

31 Jan 2022

HCL nr. 15/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 alin. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Caracal nr. 79/30.07.2021 privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la…

31 Jan 2022

HCL nr. 14/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a unor bunuri mobile.

31 Jan 2022

HCL nr. 13/31.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.


1 5 6 7 31

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516