loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

16 Feb 2022

HCL nr. 30/16.02.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea utilizării temporare a suprafeţei de 3540 mp, teren domeniul public, aparţinând U.A.T. Municipiul Caracal, înscris în C.F. nr. 58376, necesară organizării de şantier de către S.C. RESCOMT…

16 Feb 2022

HCL nr. 29/16.02.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: declararea ca fiind de utilitate publică a obiectivului de investiţii Creşă medie – municipiul Caracal, judeţul Olt situată în Caracal, str. Mihai Viteazul, nr. 73A şi a lucrărilor…

16 Feb 2022

HCL nr. 28/16.02.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi – faza I din municipiul Caracal.

16 Feb 2022

HCL nr. 27/16.02.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal şi a membrilor supleanţi în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct pentru…

16 Feb 2022

HCL nr. 26/16.02.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr.24/27.01.2022 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr.170/27.12.2021 referitoare la prelungirea pe o perioadă de 3 ani a duratei contractului de închiriere nr….

16 Feb 2022

HCL nr. 25/16.02.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: admiterea in parte a plângerii prealabile nr.26/27.01.2022 formulată de COM PREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr.169/27.12.2021 referitoare la aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor publice din municipiul Caracal.

16 Feb 2022

HCL nr. 24/16.02.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr.25/27.01.2022 formulată de COM PREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 174/27.12.2021 referitoare la concesionarea, fără licitaţie publică, către domnul Nicolae Iulian Ninel pe o perioadă…

16 Feb 2022

HCL nr. 23/16.02.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Fluidizarea circulaţiei în zonă intersecţiei străzilor Vornicu Ureche şi 1 Decembrie 1918”.

16 Feb 2022

HCL nr. 22/16.02.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Caracal precum şi aprobarea Regulamentului privind instituirea şi administrarea taxei Speciale de salubrizare.


1 4 5 6 31

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516