loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

28 Mar 2022

HCL nr. 47/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. Caracal nr. 144/26.11.2021 privind prelungirea duratei contractului de comodat înregistrat sub nr. 23531/21.12.2018 încheiat între Spitalul Municipal Caracal și  Casa Judeţeană de…

28 Mar 2022

HCL nr. 46/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea prevederilor CAP. III, art. 3, alin. 1 lit. g) din Contractul de delegare a unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local…

28 Mar 2022

HCL nr. 45/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: prelungirea pe o perioadă de 3 ani a duratei contractului de închiriere nr. 25/12.03.2019 încheiat cu domnul Gae Mitică, ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de…

28 Mar 2022

HCL nr. 44/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr. 12/11.04.2017 încheiat cu SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L., pe o perioadă de 2 ani și 6 luni.

28 Mar 2022

HCL nr. 43/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: completarea prevederilor art. 5 din H.C.L. Caracal nr. 36/03.03.2022 privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din patrimoniul statului si administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agenția Națională…

28 Mar 2022

HCLnr.42/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: transformarea a 6 posturi din Anexa nr. II la H.C.L. nr. 94/06.06.2014 – Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal.

28 Mar 2022

HCL nr. 41/28.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2022.

11 Mar 2022

Proces verbal din 11.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

Proces verbal – Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local al Municipiului Caracal din 11.03.2022

11 Mar 2022

HCL nr. 40/11.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 52/21.05.2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) / Studiu de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici…

11 Mar 2022

HCL nr. 39/11.03.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea aportului Municipiului Caracal la majorarea capitalului social al societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L..


1 2 3 4 31

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516