loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

28 Feb 2020

HCL NR. 27/28.02.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv, modificarea a două repartiţii la solicitarea…

28 Feb 2020

HCL NR. 26/28.02.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal…

28 Feb 2020

HCL NR. 25/28.02.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea și completarea punctului nr. 9 al Anexei la H.C.L. nr. 117/30.08.2019 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în…

28 Feb 2020

HCL NR. 24/28.02.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea delegării serviciului public de iluminat al Municipiului Caracal.

28 Feb 2020

HCL NR. 23/28.02.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 111/30.08.2019, precum și însușirea raportului de evaluare nr. 9129/12.02.2020 având ca obiect imobil teren și clădiri cu destinația de…

28 Feb 2020

HCL NR. 22/28.02.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 35/07.03.2018 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul…

28 Feb 2020

HCL NR. 21/28.02.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 89/31.08.2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA,…

28 Feb 2020

HCL NR. 20/28.02.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale situate în Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr. 22, ce aparţin domeniului public al Municipiului Caracal,…

28 Feb 2020

HCL NR. 19/28.02.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. nr. 79/28.06.2019 privind completarea activităților specifice serviciului public de salubrizare delegate către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

28 Feb 2020

HCL NR. 18/28.02.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea Programului de asistență socială “Hrană pentru persoanele aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite”. 


1 28 29 30 31

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516