loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

30 Apr 2020

HCL NR. 44/30.04.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea aportului Municipiului Caracal la majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apă Olt S.A.

30 Apr 2020

HCL NR. 43/30.04.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al doamnei Popescu Luminiţa, membru P.N.L.

30 Apr 2020

HCL NR. 42/30.04.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea cumpărării imobilului teren intravilan în suprafaţă de 1056 mp situat în municipiul Caracal, str. Carpaţi nr. 114, judeţul Olt, imobil aflat în proprietatea domnului Dioşteanu Dan.

30 Apr 2020

HCL NR. 41/30.04.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea Planului Local de acţiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2020 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor romilor pentru perioada 2015-2020 precum…

30 Apr 2020

HCL NR. 40/30.04.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum…

30 Apr 2020

HCL NR. 39/30.04.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea inventarierii mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Municipiului Caracal la finele anului 2019, precum şi casarea sau valorificarea acestora, după caz. Modificata si completata…

30 Apr 2020

HCL NR. 38/30.04.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.857 lei, pentru anul 2020.

30 Apr 2020

HCL NR. 37/30.04.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 43.578,78 lei, pentru anul 2020.

30 Apr 2020

HCL NR. 36/30.04.2020 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Caracal, pe anul 2020.


1 26 27 28 31

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516