loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

30 Jun 2020

HCL NR. 61/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: darea în administrare a imobilului teren aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață de 1141 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 154 către U.A.T. Comuna…

30 Jun 2020

HCL NR. 60/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: abrogarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 49/29.05.2020 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în…

30 Jun 2020

HCL NR. 59/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 46/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din…

30 Jun 2020

HCL NR. 58/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 45/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din…

29 May 2020

HCL NR. 57/29.05.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea cuantumului  burselor  pentru  elevii  din invațământul  preuniversitar  de stat de pe raza Municipiului  Caracal pentru anul școlar 2019-2020.

29 May 2020

HCL NR. 56/29.05.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: completarea anexei nr.  2 la H.C.L. Caracal nr. 150/31.10.2019 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de  Amenajare a  Teritoriului și Urbanism a Municipiului Caracal și a Regulamentului de organizare…

29 May 2020

HCL NR. 55/29.05.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului…

29 May 2020

HCL NR. 54/29.05.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea modificării și completării anexei la HCL nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

29 May 2020

HCL NR. 53/29.05.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2019.


1 24 25 26 31

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516