loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

30 Jun 2020

HCL NR. 70/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea și completarea ,,Fișei de date a procedurii ”Cap II, pct. 5 Documente obligatorii” aprobată prin Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 20/28.02.2020 Abrogata prin:

30 Jun 2020

HCL NR. 69/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 23,06 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei,…

30 Jun 2020

HCL NR. 68/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Caracal.

30 Jun 2020

HCL NR. 67/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în municipiul Caracal pentru strada Măceșului până la numărul 104.

30 Jun 2020

HCL NR. 66/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2020.

30 Jun 2020

HCL NR. 65/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: dobândirea de către Municipiul Caracal a calității de membru al Asociației de Proprietari “CARPAȚI”.

30 Jun 2020

HCL NR. 64/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: vânzarea, cu plata în rate, a imobilului ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere în suprafață utilă de 51,68 mp, situată în Caracal, Jud….

30 Jun 2020

HCL NR. 63/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr. 86/28.05.2020 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 20/28.02.2020.

30 Jun 2020

HCL NR. 62/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului…


1 23 24 25 31

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516