loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

29 Jul 2020

HCL NR. 79/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. nr. 61/30.06.2020 privind darea în administrare a imobilului teren aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață de 1141 mp, situat în str. 1 Decembrie…

29 Jul 2020

HCL NR. 78/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

29 Jul 2020

HCL NR. 77/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea solicitării către Consiliul Județean Olt de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului teren, situat în Municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2A, în suprafață de 7053…

29 Jul 2020

HCL NR. 76/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr. 29359/30.06.2020 formulată de Nicolae Teodor Daniel împotriva H.C.L. Caracal nr. 33/31.03.2020.

29 Jul 2020

HCL NR. 75/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: transformarea unor posturi prevăzute cu funcții contractuale de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 105/2017 – Stat de funcții al Centrului Cultural Municipal…

29 Jul 2020

HCL NR. 74/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 102/2017 – Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar…

29 Jul 2020

HCL NR. 73/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Hale cu destinatia service auto, str. Mărăști nr. 82…

29 Jul 2020

HCL NR. 72/29.07.2020 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. nr. 19/28.03.2016 privind Înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de gestionare a câinilor…

17 Jul 2020

Proces verbal din 17.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

Proces verbal – Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local 17.07.2020.

17 Jul 2020

HCL NR. 71/17.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 89/31.08.2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA,…


1 22 23 24 31

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516