loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2021

15 Feb 2021

HCL NR.15/15.02.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 15/15.02.2021 REFERITOR LA: aprobarea Documentației tehnice de avizarea lucrărilor și a Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea…

15 Feb 2021

HCL NR.14/15.02.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 14/15.02.2021 REFERITOR LA: aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului ”Parteneriat activ în combaterea exluziunii şi sărăciei in comunitatea marginalizata  din Municipiul Caracal”, in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020…

29 Jan 2021

HCL NR. 13/29.01.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 13/29.01.2021 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a terenului situat în strada Carpați nr. 73C, în suprafață de 5593,96 mp.

29 Jan 2021

HCL NR.12/29.01.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 12/29.01.2021 REFERITOR LA: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

29 Jan 2021

HCL NR.11/29.01.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR.11/29.01.2021 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 17,70 mp situat în incinta imobilului din Caracal, str….

29 Jan 2021

HCL NR. 10/29.01.2021

Categorie - Generic

HCL NR. 10/29.01.2021 REFERITOR LA: aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a valorii contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal,…

29 Jan 2021

HCL NR. 09/29.01.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 09/29.01.2021 REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică și a structurilor subordonate la nivelul Municipiului Caracal începând cu anul…

29 Jan 2021

HCL NR. 08/29.01.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 08/29.01.2021 REFERITOR LA: modificarea și completarea punctului nr. 3 din Anexa la H.C.L. nr. 04/03.11.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea…


1 5 6 7

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516