loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2021

29 Apr 2021

HCL NR. 42/29.04.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 42/29.04.2021 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal a Centralei Termice de Zonă în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării,…

29 Apr 2021

HCL NR. 41/29.04.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 41/29.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafața de 37575 mp, teren aparținând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Pescărușului, nr. 2, identificat prin număr…

29 Apr 2021

HCL NR. 40/29.04.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 40/29.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a două (2) locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul…

29 Apr 2021

HCL NR. 39/29.04.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 39/29.04.2021 REFERITOR LA: încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 115/31.05.2017  privind renunțarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor, aflate…

29 Apr 2021

HCL NR. 38/29.04.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 38/29.04.2021 REFERITOR LA: acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Vulpeni, Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Cezieni și Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Grădinari, jud. Olt ca membri ai Asociaţiei…

29 Apr 2021

HCL NR. 37/29.04.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 37/29.04.2021 REFERITOR LA: acceptarea unui bun mobil cu titlu de sponsorizare din partea S.C. CERES COM S.R.L..

29 Apr 2021

HCL NR. 36/29.04.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 36/29.04.2021 REFERITOR LA: completarea prevederilor art. 7 punctul 7.2. din Protocolul de colaborare nr. 1/05.03.2021 încheiat între U.A.T. Municipiul Caracal și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân…

29 Apr 2021

HCL NR. 35/29.04.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 35/29.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum și stabilirea, constatarea și sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii. Modificată și completată prin:

13 Apr 2021

HCLnr.34/13.04.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCLnr.34/13.04.2021 REFERITOR LA: aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al U.A.T. municipiul Caracal și aprobarea de investiții pe anul 2021 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal. Rectificata…


1 2 3 4 7

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516