loader image
Primăria Caracal
Slide
DSC_0210
_DSC4448
_DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2020

28 Dec 2020

HCL NR. 41/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal.

28 Dec 2020

HCL NR. 40/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea modificării și completării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

28 Dec 2020

HCL NR. 39/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea unui schimb de locuinţe A.N.L., având ca beneficiar pe domnul Popescu Dan Teodor.

28 Dec 2020

HCL NR. 38/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: concesionarea, fără licitaţie publică, către S.C. ELLA DAN S.R.L., pe o perioadă de 25 de ani a unei suprafeţe de teren de 13,00 mp., aparţinând domeniului privat al…

28 Dec 2020

HCL NR. 37/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din…

28 Dec 2020

HCL NR. 36/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Chesnoiu Adrian-Ionuț, membru P.S.D..

28 Dec 2020

HCL NR. 35/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către Societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L.. Modificata si completata prin:

28 Dec 2020

HCL NR. 34/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în Municipiul…

28 Dec 2020

HCL NR. 33/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

  • PROGRAMĂRI ONLINE

  • Ziare Locale

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • © 2022 Primaria Caracal