loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
14 Mar 2022

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT in vederea realizării investiției INVESTIȚII DE INTERES PUBLIC PE AMPLSAMENTUL DIN STRADA MIHAI VITEAZUL NR. 73Astr. Mihai Viteazul nr.73A, Caracal, jud. Olt

Categorie - PUZ/PUD etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare

ARGUMENTAREImobilul studiate are categoria de folosinta curti constructii. Pe parcela studiata nu exista constructii. Se propune realizarea unui crese, cu un regim de inaltime parter. 

INIŢIATOR: U.A.T. MUNICIPIUL CARACAL

ELABORATOR: S.C. ANGELA BUSCA ARCHITECTURE S.R.L.

PUBLICULESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

 • asupra documentației PUZ disponibilă la sediul Primăriei Municipiului Caracal din Piața Victoriei nr. 10, Compartiment Documentații de urbanism, publicitate stradală, si pe pagina de internet a instituției:
 • secțiunea Informații PUZ/PUD – Etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare
 • secțiunea Informații PUZ/PUD – Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare
 • în perioada 26.01.2022 – 04.02.2022 între orele 9:00 ÷ 13:00 (zile lucrătoare)

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516