loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
28 Dec 2020

Proces verbal din 28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

Proces verbal – Şedinţa ordinară a Consiliului local 28.12.2020

28 Dec 2020

HCL NR. 41/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal.

28 Dec 2020

HCL NR. 40/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea modificării și completării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

28 Dec 2020

HCL NR. 39/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea unui schimb de locuinţe A.N.L., având ca beneficiar pe domnul Popescu Dan Teodor.

28 Dec 2020

HCL NR. 38/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: concesionarea, fără licitaţie publică, către S.C. ELLA DAN S.R.L., pe o perioadă de 25 de ani a unei suprafeţe de teren de 13,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Antonius Caracalla, nr. 35A, pentru realizarea unei extinderi şi amenajarea spațiului comercial.

28 Dec 2020

HCL NR. 37/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

28 Dec 2020

HCL NR. 36/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Chesnoiu Adrian-Ionuț, membru P.S.D..

28 Dec 2020

HCL NR. 35/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către Societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L.. Modificata si completata prin:

28 Dec 2020

HCL NR. 34/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2020.

28 Dec 2020

HCL NR. 33/28.12.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516